Vodní sporty ve Vítkově [ Vodní turistika ]

Vítkov leží v členitém terénu Vítkovské vrchoviny, která náleží k celku Nízkého Jeseníku. Okolní krajina je výrazně rozčleněna údolími dvou řek, hluboce zaříznutým údolím Moravice a údolím Odry.

Na řece Moravici se nachází Kružberská přehrada, která slouží jako rezervoár pitné vody pro Opavsko a Ostravsko. Její výstavba, spolu s přilehlými chatovišti, výrazně poznamenala přirozený původní charakter krajiny.

Dominantou krajiny je však údolí Moravice. Zaklesnuté meandry, říční terasy, místy až kaňonovité svahy s výchozy spodnokarbonských kulmských útvarů, modulovaných chladným klimatem dob ledových do kamenných moří, proudů, izolovaných skalek a mrazových srubů, představují významný geomorfologická fenomén krajiny.

V roce 1992 bylo údolí Moravice vyhlášeno přírodním parkem s názvem Moravice. Vzhledem k dobrým podmínkám je možno hlavně v jarních měsících, kdy je Moravice sjízdná, provozovat vodácké sporty. Již tradičně je Moravice o velikonočních svátcích sjížděná vodáky nejen z Vítkova. "Otevírání Moravice" se uskutečnuje vždy v sobotu a něděli o velikonočních svátcích. Korytem Moravice se valí po jarním tání množství vody s okolních kopců. Již od jara je v oblasti místní části Podhradí čilý turistický ruch. Chatoviště se opět zaplňují, ti nejméně trpěliví vyrážejí do přírody již v době, kdy ještě na krajích lesa leží sníh. Přijeďte se podívat.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Vitkov.info
Typ záznamu: Vodní turistika
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 03.01.2004 v 11:31 hodin