Pro registrované

Lesní kaple Panny Marie Svatohostýnské

V trati "Hůrka" - les nad obcí, kde v těsné blízkosti probíhá hranice s katastrem Lukoveček, byla za působení pravděpodobně Karla Max. Seilerna postavena kaplička zasvěcená Panně Marii Svatohostýnské.
Konají se zde "májové" bohoslužby na Floriánka a pak modlení o nedělích. Kaple je obcí i místními občany stále udržována.
Byla opravována v roce 1990 i v roce 2002, kdy nastalo zpevnění zdí a oprava fasády.
Tato významná památka, lesní kaple Panny Marie Svatohostýnské nad obcí, byla vystavěná v roce 1882.
V kapli se během léta konají pobožnosti a bohoslužby sloužené kněžími holešovské farnosti.
Původní trojdílný oltář byl poškozen při vloupání a historicky cenné obrazy z něj byly vyřezány a ukradeny.
Dnes je ve středovém rámu oltáře umístěn obraz Panny Marie s Jezulátkem a reliéfem modlícího se Krista.
Kaple je vybavena převážně z darů místních občanů.
Kaple je v péči místní organizace KDU - ČSL.

Každoročně v květnu se zde koná pouť "Na Floriánka".
V roce 2002, se při příležitosti návštěvy Přílep zúčastnili této události taktéž poslední potomci hrabat Seilernů žijící v Bavorsku.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.prilepy.cz

Typ záznamu: Kaple
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 28.12.2004 v 08:36 hodin