Informace o sub-projektech [ Regionální rozvoj ]

Jedním z hlavních úkolů projektu INNOREF je výběr sub-projektů, které budou podpořeny z finančních zdrojů projektu. Výzva na předkládání sub-projektů bude vyhlášena v dubnu letošního roku. Sub-projekty mohou být pouze tzv. měkké projekty (podpora rozvoje podnikání, cestovního ruchu, vzdělávání, ...). Výše dotace bude činnit 100 % celkových uznatelných nákladů. Celkem může být podpořeno až osm sub-projektů, z čehož dva budou mít strategický význam. Podmínkou je mezinárodní charakter sub-projektu, což znamená, že každý ze sub-projektů bude realizován ve spolupráci alespoň tří partnerských regionů ze zapojených zemí. Pro každý realizovaný sub-projekt bude vytvořena pracovní skupina, jejíž členové by měli pokrývat tři základní pilíře udržitelnosti - sociální, ekonomický a ekologický.


INNOREF bude financovat sub-projekty s následujícím zaměřením:
- Naplňovat cíle programu INNOREF prostřednictvím využívání inovací a posílení kapacity v oblastech stanovených ve výsledcích SWOT analýzy.
- Posílit regionální kapacitu pomocí meziregionální spolupráce na sub-projektech, zapojit aktéry rozvoje se specifickými zájmy a kompetencemi.
- Zvýšit podnikatelskou konkurenceschopnost zaměřením na klíčová odvětví, kvalitu a cílenou podporu podnikání a podporu "vzdělávací" kultury mezi aktéry rozvoje.
- Zlepšit zázemí pro rozvoj regionu a ekonomické podmínky pro regionální subjekty.


Potenciální partneři, kteří mohou podávat žádosti na sub-projekty jsou:

- Veřejné instituce ze 4 zúčastněných regionů (tj. regionální a místní veřejné orgány)
- Organizace veřejného charakteru ze 4 zúčastněných regionů (tj. univerzity, výzkumné instituce, hospodářské komory, neziskové organizace, místní rozvojové agentury atd.).Podrobné informace viz Výzva k předkládání sub-projektů.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Regionální rozvoj
AKTUALIZACE: Jitka Bucherová (DSO Mikroregion Hranicko) org. 56, 21.04.2005 v 10:44 hodin