Pro registrované

Frýdlantské cimbuří

Nejvýraznější skalní útvar hřebene Poledních kamenů, přístupný po žlutě značené odbočce z cesty údolím Černého potoka.

Skála od 70. let přístupná po železném žebříku, samotný vrchol zčásti zabezpečen jednoduchou opěrkou.

Ze skály se nabízí pěkný pohled na níže položený Polední zub a dále do údolí horní Smědé.

Národní přírodní rezervace, rozprostírající se jižně od obce Hejnice. Je tvořena mohutnou žulovou skálou v hřebeni Poledních kamenů s vyhlídkou do rokle Černého potoka.
Rezervace je díky svým četným skalním útvarům vyhledávaným místem horolezců.

LOKALIZACE

NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 930.00 m

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 2, 01.04.2005 v 12:32 hodin