Sloupková boží muka [ Pomník či památník ]

Sloupková boží muka v Radčicích
Sloupková boží muka v Radčicích

Sloupková boží muka završená nízkou kuželovou nástavbou s trojúhelnými nikami jsou pravděpodobně datována do 18. století. Boží muka se nacházejí na jižním okraji obce Radčice a tvoří hodnotný krajinotvorný prvek.

Existenci božích muk připomíná Prvotní soupis památek v okrese Strakonice.PopisZděná sloupová boží muka se nachází na jižním konci obce při staré silnici do Vodňan. Boží muka se nacházejí na poli mezi obcí a silnicí Vodňany – Písek. Památková ochrana se vztahuje na boží muka bez pozemku.

Boží muka na kruhovém půdorysu. Na vysokém dříku je odsazenou fabionovou římsou oddělená hlavice kruhového průřezu se čtyřmi obdélnými hrotitě zakončenými výklenky. Drobná podstřešní římsa nese stříšku ve tvaru nízkého kužele krytou bobrovkami. Dřík vyrůstá z rozšířeného soklu.

Boží muka v Radčicích jsou cenným dokladem drobné sakrální architektury. Dotváří charakteristický ráz krajiny. Památková ochrana je vztažena na celý objekt. Boží muka odpovídají pojetí kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb., §2, o státní památkové péči.[zdroj]

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 15, 24.01.2022 v 17:51 hodin