Pro registrované

Čertovy skály u obce Lidečko

Čertovy skály
Čertovy skály u obce Lidečko, jižně od Vsetína, tvoří asi 150 m dlouhá, z okolního terénu vypreparovaná pískovcovo-slepencová lavice se stěnami až 25 m vysokými. Z hřebene vystupují jednotlivé vrcholky: Hladká, Čertova stěna, Plochá a Kolébka.

Čertovy skály jsou chráněným přírodním útvarem a horolezecká činnost je povolena jen členům organizaci sdružených v UIAA, kteří také mají možnost tábořit na louce u říčky Senice přímo pod skalami.

Z důvodu eroze svahů je zakázáno vstupovat do erodovaných ploch a doporučeno sestupovat slaněním.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.lidecko.cz

Typ záznamu: Horolezectví
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 10.03.2010 v 09:09 hodin