Pro registrované

Kružberk - horolezecká oblast

Kružberk - horolezecká oblast
Kružberské cvičné skály jsou výchozem hornin starších formací, obnažených především erozivní činností zahlubováním koryta řeky Moravice. Tvořeny jsou převážně břidlicemi a drobami, s mnoha přechodovými strukturami. Odkrytý skalní masiv pod betonovou přehradní zdí údolní nádrže je tvořen převážně břidličnatou drobou, méně drobou, o čemž svědčí přirozená vrstevnatost a rozpojitelnost horniny, odlupující se v různě mocných deskách. Skála je místy velmi lámavá, bohatě vrstvená, takže poskytuje velké množství variant výstupů.


Lokalizace a přístupnost:
Kružberské skály leží pod hrází Kružberské údolní nádrže asi 400 m pod ní na levém břehu v jižním svahu zalesněného kopce.

* Přístup ze železniční stanice Svatoňovice po žluté turistické značce k hrázi, přes hráz na druhý břeh a doprava podél řeky přímo ke skalám (červená tur. značka).
* Z obce Kružberk asi 1 km po červené turistické značce směrem k přehradě. Cesta vede přímo ke skalám.

Autem lze zajet přímo ke skalám, ovšem parkovat ve vlastním zájmu mimo oblast padajících kamenů a lezců.

Popis oblasti:
Oblast poskytuje všechny možnosti výstupů od čistě stěnových, po kouty, spáry a komíny. Nejhodnotnější je Hlavní masiv s obrovskou jeskyní. Užijeme zde pěkného jedno až dvoudélkového lezení. Cesty jsou u nástupu označeny klasifikací a opatřeny důvěryhodnými fixními jistícími prvky. Výstupové cesty jsou jištěny skobami, kruhy a nýty, s výhodou však použijete i vklíněnce, friendy a smyčky zejména pro nácvik jištění. Převážná část cest je lezena volně bez použití skob k postupu. Žebříků a smyček se používá k postupu pouze u cest stropem jeskyně. Členitost skály poskytuje řadu možností pro použití vklíněnců a smyček. Skála je většinou pevná, v Rozlámané je třeba dbát opatrnosti.

Kružberské skály sestávají ze tří hlavních částí: Žabí kůň, Hlavní masiv a Rozlámaná.
Lezecky méně významné jsou Horní stěnky nad Rozlámanou.
Obtížnost cest je uvedena ve Welzenbachově stupnici obtížnosti, překlasifikace na UIAA dosud nebyla provedena.
Skály jsou poměrně oblíbené a díky tomu i frekventované. O víkendu se zde schází až nezdravě moc lidí, během týdne je tady ale prázdno a to i o prázdninách nepočítaje rekreanty, kteří korzují po silničce pod skalami, aby si prohlédli přehradu z televizního seriálu Velké sedlo.
Donedávna byly skály spravovány Horolezeckým oddílem TJ Slezan Opava, ten však po problémech, které v posledních letech zažila tělovýchovná jednota, de facto přestal existovat a stejně mlhavá je otázka správcovství skal. O správcovství skal má zájem HO Atlas Opava a v tomto směru podniká kroky jak na ČHS, tak při jednání s obcí Kružberk, na jejímž pozemku se skály nacházejí.

Žabí kůň - skalní žebro v levé části s dřevěným zábradlím kolem trigonometrického bodu.
Hlavní masiv - je oddělen od Žabího koně širokým travnatým žlebem. Tento skalní masiv má ve středu paty u silnice jeskyni. Vlevo od jeskyně se zvedá asi 25m vysoká stěna, která pak nad jeskyní přechází ve skalní pilíř asi 50m vysoký. Pilíř se láme hladkou stěnou ke svahu a ustupuje od silnice. Od pilíře vpravo, oddělen komínkem, vystupuje menší skalní útvar Kostolík.
Rozlámaná - skalní stěna lámavých skal vpravo od Hlavního masivu.

Výstupové cesty jsou fixně jištěny skobami, kruhy a nýty, jištění je možno doplnit použitím smyček (uzlů) a vklíněnců. Převážná část výstupu je lezena bez použití skob k postupu, žebříků a smyček k postupu se používá pouze u obou výstupů v jeskyni. Výstupové cesty jsou číslovány zleva doprava postupně pro každý ze skalních útvarů samostatně počínaje jedničkou.

Jedná se bezesporu o nejhodnotnější horolezecký terén na severní Moravě.


Mapa KČT
Č. 59 Opavsko 1:50 000
Jiné mapy
Kartografie č. 46 Oderské vrchy

Turistický průvodce:
Ferdinand Doležal: Cvičné skály na Moravě (Olympia 1988)
Průvodce horolezeckých oddílů

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


Typ záznamu: Horolezectví
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 03.01.2004 v 12:03 hodin