Vodáci a řeka Moravice [ Vodní turistika ]

Hradec nad Moravicí, Řeka Moravice
Vodáci a řeka Moravice
Řeka Moravice patří k řekám vhodným pro vodní turistiku. Téměř po celé délce má Moravice charakter horské řeky. Moravice pramení na příkrých svazích Velké kotliny pod Vysokou holí v Hrubém Jeseníku v nadmořské výšce 1464 m. Její tok je 106 km dlouhý, až po soutok s řekou Opavou. Šířka řeky je při soutoku s řekou Opavou 21 m. Na řece je 12 jezů. Od Kružberské přehrady po Žimrovice tvoří 36 hluboko zaklenutých meandrů.

U ústí do Opavy činí průměrný průtok 8 m3/s, minimální průtok 1 m3/s, maximální 500 m3/s. Zprava přijímá potoky Lomnice a Hradečná, zleva Melčský potok, Meleček a říčku Hvozdnici, kromě četných menších přítoků.

Kružberská přehrada byla vystavěna v letech 1949 - 1956. Přehradní zeď je 285 m dlouhá, 36,5 m vysoká, vodní hladina má délku 10,5 km, plochu 286,7 ha, objem vody činí 35,5 mil.m3 vody. S dostavbou druhé přehrady Slezská Harta a s jejím napuštěním klesl průtok vody v Moravici na třetinu. Proto provedlo od roku 1995 Povodí Odry úpravu řečiště od Braneckého splavu až po Stránku v délce 2,2 km. Šířka nového koryta je pouze 13 m a průměrná výška vodní hladiny 22 cm se spádem toku 13 stupňů. Upravené břehy jsou zpevněny lomovým kamenem.
Hradec nad Moravicí, Řeka Moravice
Vodáci a řeka Moravice

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Vodní turistika
AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 56, 14.08.2003 v 14:08 hodin