Pro registrované

Odbor hlavního architekta a územního plánování

Adresa : Horní náměstí 69, 746 26 Opava
odboru: Ing. arch. Zdeněk Bendík
Telefon : 553 756 350
E-mail : zdenek.bendik@opava-city.cz

Sekretariát : Libuše Škrobánková
Telefon : 553 756 351
E-mail : architekt.mmo@opava-city.cz


1.Oddělení územního plánování, architektury a rozvoje města

Ing. Dagmar Kůrečková
Telefon : 553 756 203
E-mail : dagmar.kureckova@opava-city.cz

Ing. Martin Dostál
Telefon : 553 756 226
E-mail : martin.dostal@opava-city.cz

*zajišťuje informace o programech podpor navrhovaných jednotlivými ministerstvy
*zajišťuje informace o programech Evropské unie
*zajišťuje informovanost jednotlivých odborů MMO o těchto programech
*podílí se na přípravě projektů v rámci těchto programů ve spolupráci s příslušnými odbory MMO
*zajišťuje realizaci a prezentaci materiálů o městě pro potenciální investory ve spolupráci s příslušnými odbory MMO
*zajišťuje rating města
*zajišťuje záležitosti spojené s členstvím města ve sdruženích (vede evidenci členství, plní povinnosti spojené s členstvím)
· vydává územně - plánovací informace a regulační podmínky
· vydává stanoviska k dokumentaci v rámci územního a stavebního řízení
· zabezpečuje územně plánovací podklady (urbanistické studie a územní generely)

2.Oddělení pořizování UPD
· je orgánem územního plánování a pořizovatelem ÚPD a ÚPP pro pověřené území obecního úřadu

KONTAKTNÍ ADRESA:

Horní Náměstí 69
746 01 Opava
Česko (CZ)
tel: (+420) 553 756 111
(+420) 553 624 092

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.opava-city.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 14.10.2003 v 11:15 hodin