Pro registrované

ODBOR FINANČNÍ A PLÁNOVACÍ

Náplň práce

Oblast samosprávy (samostatná působnost)
1. Oddělení účetnictví

 • faktury vydané, přijaté,
 • účetnictví příjmů a výdajů,
 • hospodářská činnost,
 • evidence majetku,
 • rozpočet, hospodaření.


2.Oddělení daní, vymáhání pohledávek
 • místní poplatky dle platných obecně závazných vyhlášek a nařízení města Šumperka,
 • smluvní vztahy (FRB, pronájmy, prodeje, ..),
 • archiv,
 • evidence a vymáhání pokut,
 • evidence a vymáhání pohledávek z fakturace.


Oblast výkonu státní správy (přenesená působnost)
1. Oddělení daní, vymáhání pohledávek

 • hrací automaty,
 • poplatky,
 • evidence a vymáhání pokut (přestupkové oddělení, výstavba, živnosti a podnikání, doprava, životního prostředí),
 • evidence a vymáhání přeplatků sociálních dávek.


Vybrané právní předpisy:
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Uživatel 464 (Archivní záznam) org. 49, 23.02.2007 v 11:29 hodin