Centrum Regionálního Rozvoje Ostrava [ Regionální rozvoj ]

Poslání CRR

Posláním Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR) je podpora činností Ministerstva pro místní rozvoj při realizaci regionální politiky vlády České republiky. Konkrétně jde o tyto formy podpory, kdy CRR ČR:

  • jako implementační agentura se zaměřuje na realizaci programů CBC Phare, Phare - Regionální rozvojový fond a dále na pilotní programy regionálního rozvoje Evropské unie (příprava na čerpání ze strukturálních fondů),
  • buduje regionální informační systémy (RIS) v regionech, které budou zastřešeny Integrovaným regionálním informačním systémem (IRIS),
  • zajišťuje činnosti monitorovacího systému,
  • věcně a metodicky podporuje činnost regionálních rozvojových agentur, ve kterých se budují RISy,
  • připravuje a realizuje vzdělávací programy.

CRR ČR je CRR ČR je zastoupeno v jednotlivých regionech NUTS II svými pobočkami, které zajišťují denní operativu v rámci programů Národního Phare a též Phare CBC v území příslušného regionu NUTS II a jsou v přímém kontaktu s konečnými příjemci pomoci EU. Sídla poboček jsou v Praze, Chomutově, Písku, Hradci Králové, Olomouci, Ostravě a v Brně.

CRR ČR je hostitelskou organizací EURO INFO CENTRA, člena evropské informační a poradenské sítě pro malé a střední podniky.

CRR ČR je 100 % vlastníkem společnosti Hospodářský park České Velenice, a. s.

KONTAKTNÍ ADRESA:

CRR, pobočka Moravskoslezsko
Ing. Hana Tlučhořová
28. října 165
709 00 Ostrava
Česko (CZ)
tel: (+420) 597 081 424
(+420) 597 081 421
fax: (+420) 596 625 929

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.crr.cz
Typ záznamu: Regionální rozvoj
AKTUALIZACE: Daniel Merhout (INFOMORAVA) org. 56, 16.08.2004 v 10:30 hodin