Pro registrované

Doménová koule a FOLKLOR LIDOVÉ TRADICE

Doménová koule a FOLKLOR  LIDOVÉ TRADICE
Řada tematických domén věnovaná folkloru v ČR, má za cíl podávat zájemcům o folklórní dění v ČR kvalitní a pokud možno úplný informační servis. Z různých pohledů umožňuje podávat informace o tom, co se ve světě folklóru děje.
Řada tematických domén věnovaná folkloru v ČR, má za cíl podávat zájemcům o folklórní dění v ČR kvalitní a pokud možno úplný informační servis. Z různých pohledů umožňuje podávat informace o tom, co se ve světě folklóru děje, přiblížuje a charakterizuje jednotlivé folklorní regiony a subregiony, objasňuje jednotlivá folklorní témata a informuje o folklorních akcích z celé ČR.

Provázanost informací prostřednictvím jádra Doménové koule umožňuje tyto informace získávat od koncových sůbjektů, kteří je využívají na svých vlastních www stránkách pro vlastní prezentaci a postupně je prezentovat všemi doménami Doménové koule podle rozsahu katastrů až po úroveň celé ČR.


Široká veřejnost najde vymezení základních folklorních pojmů a pojmů lidových řemesel a tradic, seznámí se s odlišnostmi folklóru podle folklorních subregionů a regionů. V rámci webů www.Turistické oblasti.cz a www.Tourism.cz získá přehled o folklorním dění v rámci oblastí a regionů ČR

Folklorní veřejnost provázaně získá informace o akcích a dění ve folklóru - kalendář folklorních akcí a festivalů, katalog folklorních souborů, katalog muzik a interpretů.

Folklórní sdružení a instituce si prostřednictvím webu www.fos.cz předávají obousměrně informace o činnosti.
Doménová koule a LIDOVÉ TRADICE
Řada tématických domén věnovaná lidovým tradicím a řemeslům v ČR, má za cíl podávat zájemcům kvalitní a provázané informace. Z různých pohledů umožňuje podávat informace o lidových tradicích a řemeslec, představuje staré technologie, postupy i recepty.