Pro registrované

Katastrální členění OBEC, MĚSTO, REGION, KRAJ, TO, TR, ČR

Katastrální členění OBEC, MĚSTO, REGION, KRAJ, TO, TR, ČR
Základní lokalizací pro každou informaci v DK je katastrální začlenění. Číselník katastrů obcí v DH odpovídá číselníku ČSÚ ČR a je i přímo v záznamu obce propojen na statistické informace ČSÚ. Začlenění informace pomocí katastru umožňuje informace dále ..
Základní lokalizací pro každou informaci v DK je katastrální začlenění. Číselník katastrů obcí v DH odpovídá číselníku ČSÚ ČR a je i přímo v záznamu obce propojen na statistické informace ČSÚ. Začlenění informace pomocí katastru umožňuje informace dále sumarizovat za libovolné vyší celky, například Obec II, obec III, okres, Kraj, Turistická oblast, Turistický region, ČR ....
Doménová koule a MĚSTO nebo OBEC
Informace za obec nebo město jsou vyjádřeny prostou sumarizací informací za katastr obce. Několik možností propojení s jádrem DK umožňuje správcům webu nalézt optimální spolupráci s Doménovou koulí. Lze integrovat kalendář akcí, modul aktualit a tiskových
Správní obvod 2 - pověřené obecní úřady
V systému veřejné správy se část kompetencí státu přenáší na tzv. pověřené obecní úřady, jejichž správní obvody jsou dány vyhláškou Ministerstva vnitra České republiky č. 388/2002 Sb.
Správní obvod 3 - obce s rozšířenou působností
V rámci reformy veřejné správy byla od 1.1.2003 podstatná část kompetencí ze zrušených okresních úřadů přenesena na tzv. obce s rozšířenou působností.
Území NUTS 4 - OKRESY ČR
I po zrušení Okresního úřadu zůstává okres územní jednotkou NUTS (
Území NUTS 3 - KRAJ
Doména www.KRAJ.cz umožňuje vytvářet logické domény pro všechny kraje ČR. Návštěvníci hledající informace o krajích intuitivně napíší například www.Zlinsky.kraj.cz a získají informace za katastrální území kraje.
Doménová koule a ÚZEMÍ NUTS 2
Územní jednotka NUTS ("La Nomenclature des Unités Territoriales Statistigues”) je základním systematickým a závazným nástrojem zejména pro statistické účely a pro poskytování statistických informací Evropské unii v rámci čerpání prostředků
Doménová koule a TURISTICKÁ OBLAST
Česká republika je rozdělena na 43 turistických oblastí. Každá turistická oblast má v Doménové kouli samostatnou prezentaci na vlastní doméně vytvořené okolo domény www.OBLASTI.cz. Souhrnná prezentace za celou Českou republiku je na doméně www.OBLASTI.cz
Doménová koule a TURISTICKÝ REGION
Česká republika má 14 přirozených turistických regionů. Okolo domény www.Tourism.cz jsme vytvořili 14 webu pro jednotlivé turistické oblasti. Tyto weby sumarizují informace ukládané koncovými uživateli a správci turistických oblastí a jejich IC.
Doménová koule a CZECH REPUBLIC
Doména www.Czech.Republic.cz zastřešuje informace za celou Českou republiku. Je logickým vstupním rozhraním pro zahraniční návštěvníky odvozující top doménu od názvu České republiky Czech Republic. Sumarizuje data uložená v Doménové kouli pro celkové ....