Pro registrované

Území NUTS 4 - OKRESY ČR

Území NUTS 4 - OKRESY ČR
I po zrušení Okresního úřadu zůstává okres územní jednotkou NUTS (
I po zrušení Okresního úřadu zůstává okres územní jednotkou NUTS ("La Nomenclature des Unités Territoriales Statistigues”), jež je základním systematickým a závazným nástrojem zejména pro statistické účely a pro poskytování statistických informací Evropské unii v rámci čerpání prostředků ze strukturálních fondů (podpůrných programů) EU.