Pro registrované

Správní obvod 2 - pověřené obecní úřady

Správní obvod 2 - pověřené obecní úřady
V systému veřejné správy se část kompetencí státu přenáší na tzv. pověřené obecní úřady, jejichž správní obvody jsou dány vyhláškou Ministerstva vnitra České republiky č. 388/2002 Sb.