Pro registrované

Správní obvod 3 - obce s rozšířenou působností

Správní obvod 3 - obce s rozšířenou působností
V rámci reformy veřejné správy byla od 1.1.2003 podstatná část kompetencí ze zrušených okresních úřadů přenesena na tzv. obce s rozšířenou působností.
V rámci reformy veřejné správy byla od 1.1.2003 podstatná část kompetencí ze zrušených okresních úřadů přenesena na tzv. obce s rozšířenou působností.