Pro registrované

Moduly DOMÉNOVÉ KOULE

Moduly DOMÉNOVÉ KOULE
Systém Doménové koule je tvořen moduly a databázemi, které spolu navzájem spolupracují. U každého modulu lze nastavit přesný rozsah načítaných informací na libovolné stránce informačního systému. Nastavení lze provést i v jazykových mutacích systému.
Systém Doménové koule je tvořen moduly a databázemi, které spolu navzájem spolupracují.

Každý portál (například www.beskydy-valassko.cz ) čerpá data z databází a modulů v jádře Doménové koule.


U každého modulu lze nastavit přesný rozsah načítaných informací na libovolné stránce informačního systému. Nastavení lze provést i ve všech jazykových mutacích systému.
Modul ADRESÁŘ
Modul adresář je provázaný s modulem Encyklopedie a připojuje k heslům adresy. Je však zároveň samostatným modulem pro odesílání zpráv a vytváření seznamů adres a další využití.
Modul DISKUSNÍ FÓRUM
Modul Diskusní fórum je provázaný s modulem Encyklopedie a Tiskové zprávy a umožňuje diskutovat ke všem článkům, zprávám a tiskovým informacím podle nastaveného rozsahu povolení diskuse. Je však zároveň samostatným modulem sledování diskuse.
Modul ENCYKLOPEDIE
Každý záznam je chápán jako záznam encykloedie. Každý nový údaj je zadávaný jako encyklopedické heslo. Například hrad Křivoklát je zadaný pod typem záznamu "Hrad nebo zřícenina hradu" pod jedinečným a neopakovatelným číslem ID.
Modul EXPORT DAT
Systém Doménová koule plně respektuje práci těch, kteří informace uložili a umí jejich uložená data exportovat do souborů txt, xls, a dalších typů, podle potřeby. Všechna data je možné exportovat podle potřeb uživatelů a správců v libovolném rozsahu.
Modul FOTOBANKA
Fotobanka je uložiště náhledů fotografií pro propagační tiskové materiály a knihy. Fotografie uložené do fotobanky mohou být zajištěny několika ochrannými prvky. Fotografie lze seskupovat do fotogalerí s možností popisu každé fotografie i fotogalerie.
Modul GRANTY
Modul granty je provázaný s modulem Encyklopedie a připojuje k heslům vyhlášené granty a naopak. Je však zároveň samostatným modulem pro distribuci informací o grantech a vytváření přehledu grantů na www.GRANTY.cz
Modul KALANDÁŘ AKCÍ
Modul kalendář akcí je provázaný s modulem Encyklopedie a připojuje k heslům kalendářní akce a naopak. Je však zároveň samostatným modulem pro zadávání a vyhledávání kalendářních akcí na www.Kalendar.cz .
Modul NÁVŠTĚVNOST SYSTÉMU A STATISTIKA
Modul NÁVŠTĚVNOST SYSTÉMU A STATISTIKA je provázaný s každým záznamem Doménové koule. Umožňuje zjistit návštěvnost encyklopedického hesla, kalendářní akce i tiskové zprávy. Veškeré statistické informace jsou zpětně vyhodnotitelné.
Modul panoramatických fotografií a 3D fotografií
Nadšení tvůrci prezentací již po několik let vytvářejí panoramatické fotografie, které jsou skvělým nástrojem pro přiblížení interieru či exterieru prezentované lokality. Tyto si lze prohlédnout jako široký souvislý pás nebo - a to je zajímavější - nechat
Modul PRACOVNÍ DOBA
Modul PRACOVNÍ DOBA umožňuje jednoduchým způsobem zveřejnit informace o pracovní době zařízení. Ze Zveřejněné informace je možné dále zpracovávat v databázích.
Modul SLUŽBY
Modul objednávek a rezervací je určen pro zveřejňování služeb poskytovatelů služeb s grafickým vyjádřením informace pomocí piktogramu. Zároveň je samostatně nastavitelným modulem sledování služeb v regionu, turistických oblastech atd.
Modul STATISTICKÁ ŠETŘENÍ
Významným modulem integrovaným do systému Doménová koule je "Modul statistických šetření", který zajišťuje zveřejňování statistických údajů o provozu zařízení.
Modul TÉMA
Modul TÉMA rozšiřuje prezentační možnosti Doménové koule zavedením grafickéch prvků s jednoduchou provázaností záznamů.
Modul TISKOVÉ ZPRÁVY
Modul Tiskové zprávy je provázaný s modulem Encyklopedie a připojuje k heslům tiskové zprávy a články. Je však zároveň samostatným modulem pro sledování zpráv na doméně www.ZPRAVODAJSTVI.cz
Modul UŘEDNÍ DESKA
Modul povinně zveřejňovaných informací, vyhlášek a státní právy je provázaný s modulem Encyklopedie a umožňuje zveřejňovat dokumenty a informace státní správy a samosprávy. Zároveň je samostatně nastavitelným modulem pro zveřejnění souhrnných informací.
Modul VYHLEDÁVACÍ CENTRUM
Každá doména připojená do systému Doménové koule musí mít kromě svých tematických informací zajištěn i přístup do jádra systému - k tomu je určeno tlačítko