Pro registrované

Modul STATISTICKÁ ŠETŘENÍ

Modul STATISTICKÁ ŠETŘENÍ
Významným modulem integrovaným do systému Doménová koule je "Modul statistických šetření", který zajišťuje zveřejňování statistických údajů o provozu zařízení.
Významným modulem integrovaným do systému Doménová koule je "Modul statistických šetření", který zajišťuje zveřejňování statistických údajů o provozu zařízení (IC, hradů a zámků, kulturních zařízení, muzeí atd...) a struktuře dotazů jeho návštěvníků. Tento modul je propojen od koncového uživatele přes obce, města, okresy, kraje až po úroveň ČR. Umožňuje jednoduše provádět statistická šetření s minimálními náklady pro kterýkoli stupeň státní správy až po úroveň ČR.