Pro registrované

Modul EXPORT DAT

Modul EXPORT DAT
Systém Doménová koule plně respektuje práci těch, kteří informace uložili a umí jejich uložená data exportovat do souborů txt, xls, a dalších typů, podle potřeby. Všechna data je možné exportovat podle potřeb uživatelů a správců v libovolném rozsahu.
Systém "Doménová koule" plně respektuje práci těch, kteří informace do jádra systému uložili. Umí uložená data exportovat do souborů txt, xls, a dalších typů, podle potřeby. Všechna data je možné exportovat podle potřeb uživatelů a správců v libovolném rozsahu (a podle jejich podílu na práci). Data je tak možné libovolně využívat pro další podporu podnikání, rozvoje turistiky, vydávání propagačních materiálů .......

Pro potřeby IC na území Moravskoslezského kraje jsme výstupy z "Doménové koule" upravili přesně podle požadavků stanovených zadavatelem grantu MSK, podle kterého IC kraje mají měsíčně zasílat data pracovníkům MSK, kteří je pak budou dále zpracovávat. Dnes není stanoven žádný standard pro informační systém na IC, za "normálních" okolností by tedy museli pracovníci IC informace ukládat do svých databází na PC a navíc do tabulek s výstupem xls (nebo je musí umět generovat ze svého informačního systému). Ne všechna IC však mají legální software a ne všichni pracovníci IC musí umět tyto tabulky zpracovávat. Data uložená do "Doménové koule" však vyexportuje každý, kdo má přístupová práva do systému (a něco do něj vložil) stisknutím jediného tlačítka modulu "Export dat". Data se automaticky vygenerují, uloží v požadovaném typu souboru, zkomprimují a jsou připravena pro odeslání ve formě E-mailové přílohy odpovědnému pracovníku Moravskoslezského kraje k dalšímu využití. Zpráva s připojenou přílohou dat může obsahovat požadavek na potvrzení přijetí. Pokud tak pracovník MSK kraje učiní, IC si splnilo své povinnosti dané grantem.

Exportovaná data je možné využít i k záloze pro offline provoz při výpadku internetového připojení. Pro takovéto případy si může IC denně vytvořit zálohu svých dat na pevný disk svého PC, nebo jsme na schopni generovat data i za celý kraj, nebo region například na nosiči CD nebo DVD.

Data nejsou naší prací - je to vizitka práce těch, kteří je do systému "Doménové koule vložili !!!