Pro registrované

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Hlavním zdrojem informací však musí být (i co se týká odpovědnosti) koncový klient, o kterém jsou data zveřejněna. Je zajištěn plný přístup koncových klientů pro opravu vlastních dat, nebo tato služba může být řešena pracovníky IC nebo turistické oblasti.
Hlavním zdrojem informací však musí být (i co se týká odpovědnosti) koncový klient, o kterém jsou data zveřejněna. Je zajištěn plný přístup koncových klientů pro opravu vlastních dat, nebo tato služba může být po dohodě řešena pracovníky IC nebo regionálního centra "Doménové koule".

Prozo je nejdůležitějším článkem koncový uživatel systému, která přes svoji vlastní doménu napojenou na jádro Doménové koule udržuje aktuální informaci o svém vlastním zařízení a přebírá pro využití informace z celého regionu. Takto je zajištěna nejvyšší míra aktuálnosti informace, neboť informace je tak aktuální a pravdivá, jak ji má na vlastních stránkách koncový uživatel. A ten má největší zájem o to, aby návštěvníci jeho stránek po jejich shlédnutí necítili potřebu hledat další informace!!!!

Doménová koule je tedy systém mimo jiné založený na výhodné společné prezentaci regionů, kde každý účastník má stejná práva a povinnosti a podílí se na výsledcích práce všech, kteří region společně propagují.

Ti, kteří řeší památky, nebo přírodu pomáhají kvalitními informacemi těm, kteří ubytovávají návštěvníky a naopak ubytovatelé poskytují kvalitní a pravdivé informace u ubytování v regionu. Tato spolupráce vede ke kvalitní provázanosti informací a návštěvník kterékoli domény získává stejně pravdivé a aktualizované informace.

V praxi dochází k napojování webů hotelu, penzionů, lyžařských areálu, chat, restaurací a dalších poskytovatelů služeb v cestovním ruchu. Jejich informace pak doplňují informační centra měst, regionů a oblastí, kina, divadla, sportovní a welnes zařízení. Společně pak vytváří představení regionu, který přirozeně zastřešují mikroregiony, správci turistických oblastí a regionů přes své weby.

Vzhledem k tomu, že koncových uživatelů, kteří mají zájem o napojení na doménovou kouli denně samovolně přibývá, (cítí potřebu sdružovat informace) kvalita celého systému neustále roste. Doménová koule představuje turistický produkt, jehož trvalá udržitelnost roste s každým novým koncovým uživatelem napojeným na Doménovou kouli.