Pro registrované

MIKROREGIONY, SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ

MIKROREGIONY, SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ
Představení mikroregionů, nebo sdružení měst a obcí je vlastně představení území definovaného katastry měst a obcí v mikroregionu sdružených. V Doménové kouli se tyto informace definují nastavením filtrů za souhrn katastrů obcí mikroregionu. Vytváří se pouze grafické rozhraní a všechny informace jsou použity z jádra systému s možností jejich aktualizace koncovým uživatelem. Vlastní srtužení nebo mikroregion (právnická osoba) pak udržuje informace pouze o sobě a využívá ostatní informace vytvořené a garantované ostatními účastníky Doménové koule. Informace o sdružení se pak stávají spočástí informačních systému ostatních účastníků Doménové koule.