Projekt DOMÉNOVÁ KOULE

Doménová koule, prezentace, weby, Zlínský kraj, web kraje, různé domény
Informační a rezervační systém pro všechny skupiny obyvatelstva, města, obce, mikroregiony, turistické oblasti i regiony, kraje, ČR, všechna témata života postavený na principu vzájemné pomoci a využití informací.
Rychlý rozvoj internetu a informačních technologií přináší zcela nové možnosti ve využívání informací v běžném životě člověka. Mění se pohled na předávání informací i na jejich využití. Zkracuje se čas pro předání nové informace, aktualizace velkých a rozsáhlých informační systémů se děje v reálném čase. Internet umožnil prakticky každému zveřejnit jakoukoli informaci o jakémkoli tématu a bez jakékoli kontroly. Vedle sebe zveřejněny nejnovější informace, částečně aktuální informace i informace zcela zastaralé a zavádějící. Zvýraznil se tak fakt, že dnes není a v budoucnosti nebude problém informaci na Internetu zveřejnit, ale nalézt. Čím bude informací více, tím obtížnější bude jejich hledání a zhodnocení. V současné době je na internetové síťi možné naléz několik milionů internetových adres (domén). Postavit informační systém ČR na internetu na jedné doméně je naprosto zbytečné vynaložení finančních prostředků. Řešením je tedy nalézt systém, která bude umět s doménami na internetu spolupracovat.

Informační a rezervační systém Doménová koule není výsledek technologie - je to filosofie řešící problém rozsáhlého informačního systému sledujícího reálný život společnosti, za dodržení zásady demokratického přístupu k tvorbě jeho koncepce všem, pro které je určen. Jakákoli nově vytvořená informační technologie může být nástrojem pro jeho realizaci.

Hned na úvod chci předeslat, že možnosti systému jsou tak široké, že dnes ještě ani nejsme schopni vyjádřit všechny možnosti a vazby, které se v budoucnu mohou projevit. Postupem vývoje systému se nachází další způsoby využití a mnohdy již tyto možnosti odhalují koncoví uživatelé a spolupracovníci.
Doménová koule, prezentace, weby, Zlínský kraj, web kraje, různé domény

Filosofie projektu DOMÉNOVÁ KOULE

Celý systém si lze názorně představit jako zmenšenou zeměkouli, kde všechno souvisí se vším a odkudkoliv se lze dostat kamkoliv. Uvnitř této koule je informační jádro, které udržuje informace o všem, co do koule bylo vloženo přes její povrch.
Doménová koule, prezentace, weby, Zlínský kraj, web kraje, různé domény

Moduly DOMÉNOVÉ KOULE

Systém Doménové koule je tvořen moduly a databázemi, které spolu navzájem spolupracují. U každého modulu lze nastavit přesný rozsah načítaných informací na libovolné stránce informačního systému. Nastavení lze provést i v jazykových mutacích systému.
Doménová koule, prezentace, weby, Zlínský kraj, web kraje

Ukázky praktické realizace projektu DOMÉNOVÁ KOULE

Doménová koule vytváří vícejazyčný internetový informační a rezervační systém ČR, s jednotnou koncepcí, logikou ovládání, na platformě širokého zapojení všech zúčastněných. Zveřejněné informace jsou vizitkou práce těch, kteří je do systému vložili.